menu

Kantoor, een achterhaald concept?

Jasper van den Bussche

 

Voor veel mensen ziet het dagelijkse leven er heel wat anders uit sinds de landelijke corona maatregelen. Waar begin maart nog een beetje lacherig gedaan werd over corona, nam die stemming half maart een andere wending aan. Met de opkomst van de anderhalvemetersamenleving, waarvan niemand had gedacht dat dit een bestaand woord zou worden, veranderde niet alleen het privé leven van mensen maar ook zeker het zakelijke leven. Het verplichte thuiswerken (indien mogelijk) vergde aanpassingsvermogen op mentaal-, fysiek-, en computertechnisch gebied. Een legitieme vraag die je je nu kunt stellen is: “is het kantoor met alle faciliteiten daaromheen nog relevant of is het een achterhaald concept en neemt de thuiswerkplek (een deel van) deze functie over?”

Toen de “intelligente lockdown” abrupt in ons leven kwam, werden mensen gedwongen hun routines en gewoontes te doorbreken. De een kan hier beter mee omgaan dan de ander, maar we kunnen niet ontkennen dat deze verandering soms ook positieve gevolgen heeft. Mensen hebben ineens geen reistijd meer, wat niet alleen meer vrije tijd oplevert maar ook files vermindert. Mensen verbinden met een VPN en leggen contact via Skype of MS Teams en zien dat dit eigenlijk best goed werkt. Mensen werken productiever omdat ze niet gestoord worden door rumoer van collega’s en kunnen flexibeler zijn in het indelen van de werkdag. Maar daarentegen wordt de sociale wereld kleiner, kunnen kinderen een productieve werkdag in de weg staan en is de thuiswerkplek wellicht niet Arbo technisch verantwoord. 

Ondanks voor- en nadelen van thuiswerken, staan de kantoren nog steeds grotendeels leeg en is het maar zeer de vraag of deze weer volledig bezet zullen worden voor alle dagen per week. In mijn omgeving merk ik dat veel mensen denken van niet. Bovendien voorzien ze zelf niet de behoefte te voelen 5 dagen per week op kantoor te zijn maar een 50/50 mix tussen kantoor en thuis ideaal zouden vinden. Gaat Corona dan een blijvende verandering teweeg brengen? Dit zou immers productiviteit kunnen verhogen, files kunnen verminderen en CO2 uitstoot kunnen verlagen. Daarnaast kunnen de kantoorpanden (deels) ingezet worden voor andere doeleinden. Gezien de krapte op de woningmarkt is het omvormen van kantoorpanden tot woonruimtes waarschijnlijk zo’n slecht idee nog niet. Is dit dan een life-changing event dat we moeten omarmen om routines te doorbreken en bij te dragen aan een duurzamere toekomst? Het is lastig de toekomst te voorspellen maar alles wijst erop dat het gebruik van de kantoren nooit meer als vanouds gaat zijn.

Dus is het kantoor een achterhaald concept? Waarschijnlijk voor een deel van de tijd wel! 


Kunnen we je helpen?

Wij nemen contact met je op