menu

Adres

Joseph Haydnlaan 2a
, 3533 AE Utrecht
, Nederland

Social media

Instagram · LinkedIn

Handhavingsdeskundige bij UWV – Alles wat je wilt weten over deze functie!

 

UWV en YSE werken na eerdere succesvolle gezamenlijke projecten opnieuw aan een mooie uitdaging: het werven en selecteren van ruim 50 nieuwe Handhavingsdeskundigen. In dit blog kom je meer te weten over:

  • UWV en de Directie Handhaving
  • De functie Handhavingsdeskundige bij UWV
  • Tips voor potentiële Handhavingsdeskundigen

UWV en de Directie Handhaving

Voor veel mensen is UWV een bekende naam, maar waar UWV voor staat en wat het UWV doet is waarschijnlijk niet voor iedereen even duidelijk. Daarom eerst een stuk context.

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Elke dag werkt UWV aan het uitvoeren van de socialezekerheidswetgeving, om de burgers en werkgevers die een beroep op UWV  doen, te ondersteunen met de best mogelijke dienstverlening. UWV voert deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV heeft vier kerntaken:

  1. Werk -  het stimuleren van mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden,
  2. Indicatiestelling - het beoordelen volgens vastgestelde criteria van ziekte en arbeidsongeschiktheid,
  3. Uitkeren - het verzorgen van uitkeringen als werk niet of niet direct mogelijk is en
  4. Gegevensbeheer - mensen hoeven slechts één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid door te geven.

Handhaving is één van de directies van UWV en is, zoals de naam al doet vermoeden, verantwoordelijk voor het handhavingsbeleid van UWV. Klanten verwachten van UWV goede dienstverlening, maar andersom verwacht UWV dat klanten zich aan de regels houden. De meeste klanten hebben de intentie om de regels gewoon na te leven. UWV helpt klanten daarbij door te zorgen voor goede voorlichting, het maken van duidelijke afspraken en ze ook aan die afspraken te houden. Als blijkt dat er toch een regel is overtreden, signaleert Handhaving dit zo snel mogelijk, zodat klanten niet onnodig te maken krijgen met de vervelende gevolgen van een overtreding. Daarnaast onderzoekt deze directie waarom mensen regels overtreden en probeert dit met de uitkomsten van het onderzoek zoveel mogelijk te voorkomen.

Mensen die bewust de regels overtreden, ontvangen een sanctie en moeten hun onterecht ontvangen uitkering terugbetalen. Om dit soort fraude tegen te gaan, werkt UWV Handhaving samen met verschillende partijen, zoals Belastingdienst, de Inspectie SZW, de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten, de Politie en het Openbaar Ministerie. Kom hier nog meer te weten over UWV en de directie Handhaving!

De functie Handhavingsdeskundige bij UWV

In de voorbereiding op dit nieuwe project sprak Nelleke Klein van YSE met Gaby Ehmen van UWV. Zij vervult de rol van Handhavingsdeskundige al een paar jaar en weet als geen ander hoe de werkzaamheden er uitzien.  Hieronder neemt ze je mee in haar functie.

‘Handhaving, en de functie Handhavingsdeskundige, is een heel mooi onderdeel van het UWV! Het werk is elke dag anders omdat geen melding hetzelfde is. Je kunt interne of externe meldingen ontvangen. Een interne melding komt bijvoorbeeld vanuit de divisie Uitkeren. Die afdeling is dan getipt door bijvoorbeeld de Belastingdienst, dat er naast een uitkering nog andere inkomsten zijn. Wij zoeken dan uit of deze melding terecht is gedaan. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of er voldaan is aan de mededelingsverplichting. Dat doen we o.a. door oude documentatie uit te pluizen.

Externe meldingen komen bijvoorbeeld van buren of ex-partners. Alleen een vermoeden is onvoldoende om een onderzoek te starten. Als er voldoende aanleiding is om een onderzoek te starten, dan stelt de Handhavingsdeskundige een dossier op, waarna een Inspecteur onderzoek doet en vaststelt of er sprake is van regelovertreding of fraude. Soms kan de Handhavingsdeskundige op basis van alleen documentatie beoordelen of sprake is van regelovertreding of fraude.’

‘Als de interne of externe melding terecht blijkt, wordt er een berekening opgesteld. Het ligt aan de hoogte van de benadeling of er een voornemen voor een waarschuwing of een voornemen voor een boete naar de klant wordt gestuurd. De klant heeft vanaf dat moment drie weken de tijd om te reageren en eventueel met tegenbewijs te komen. Over het algemeen is dit ook de periode dat de Handhavingsdeskundige veel telefonisch contact heeft met de klant. We leggen het proces uit en vertellen dat er zonder tegenbewijs wordt uitgegaan van de feiten die we bij het UWV hebben verzameld. Door het evenredigheidsbeginsel zijn er mogelijkheden om de klant tegemoet te komen in dit proces. Het evenredigheidsbeginsel houdt in dat de overheid ervoor moet zorgen dat de lasten of nadelige gevolgen van een overheidsbesluit voor een burger in verhouding staan tot de gemaakte overtreding. Je kunt de klant in dat geval geruststellen; in veel gevallen kan er een betalingsregeling worden getroffen voor de terugvordering. Alle mogelijke beslissingen zijn vastgelegd. Wanneer de juiste verwijtbaarheid is vastgesteld kun je dus snel terugvinden wat de bijbehorende sanctie is.’

Tips voor potentiële Handhavingsdeskundigen

‘Het is echt mooi werk en je werkt voor het maatschappelijk belang. We vorderen ook echt terug. Je moet je realiseren dat je vaak slecht nieuws brengt en dat emotioneert mensen. Het omgaan met deze emoties is een onderdeel van het werk en het is dus belangrijk dat je empathisch vermogen hebt. Tegelijkertijd moet je goed kunnen uitleggen wat de situatie is én dat je handelt vanuit feiten. Het is in ieder geval nooit saai! Er zit nog een mooi dienstverlenend aspect aan deze functie: als je merkt dat de klant behoefte heeft aan hulp, bijvoorbeeld schuldhulpverlening, dan kun je contact leggen tussen de klant en een instantie of de gemeente.’

‘Een potentiële Handhavingsdeskundige wil ik meegeven dat je niet moet schromen vragen te stellen; aan klanten, naaste collega’s of collega’s van andere afdelingen. Daarnaast is het in deze functie handig als je daadkrachtig en besluitvaardig bent.’

Meer weten of direct solliciteren?

Dat kan! Lees hier de vacature en solliciteer via het antwoordformulier. Heb je toch nog vragen, dan kun je ons mailen op uwv@yse.nl, een bericht sturen via WhatsApp of bellen. Ons telefoonnummer is 06 39 77 88 04.

Foto in de header door: Arjaan Hamel