menu

Adres

Amsterdamsestraatweg 40
, 3743DT Baarn
, Nederland

Social media

Facebook · Instagram · LinkedIn

Change Management en honingraatkarton...

 

Honingraatkarton? Dat is ook de vraag die ik stelde voordat ik begin dit jaar bij Smurfit Kappa Hexacomb aan de slag ging. Honingraatkarton bestaat uit een honingraatstructuur tussen twee lagen papier. Bij Hexacomb wordt dus deze uitvoering van karton gemaakt, in tegenstelling tot de meeste Smurfit Kappa vestigingen waar golfkarton wordt geproduceerd en bewerkt. Hexacomb is sinds twee jaar onderdeel van de Smurfit Kappa groep. De combinatie van golfkartonnen verpakkingen met beschermende delen van honingraatkarton geeft een unieke en duurzame klantoplossing voor veel sectoren zoals de witgoed en automotive industrie.

In het productieproces wordt eerst de honingraatstructuur geproduceerd waarna dit gelamineerd wordt door er aan beide kanten een laag papier op te lijmen. Vanaf dat moment heb je honingraatkarton, dat afhankelijk van de klanteisen als plaat geleverd wordt of nog verder bewerkt kan worden. De voordelen van dit karton is dat het ondanks het lage gewicht een hele hoge druksterkte heeft. Daarnaast is het ook een duurzamer product dan bijvoorbeeld piepschuim verpakkingen, onder andere doordat het binnen Smurfit Kappa gerecycled wordt.

Binnen het productieproces is er op het gebied van kwaliteitscontroles nog niet veel geautomatiseerd. Hier kom ik om de hoek kijken, want hoe kunnen we met de huidige technologie (en eventueel kleine aanpassingen) toch een zo hoog en constant mogelijke kwaliteit producten leveren. Om dit te bereiken ben ik een zogenaamde operating standaard gaan bepalen. Dit is een beschrijving van de standaard werkwijze aan de machines waarmee we moeten komen tot een product dat voldoet aan de eisen van de klant. Door deze operating standaard in te voeren moeten de machinevoerders de machines op gelijke wijze bedienen waardoor de kwaliteit van het eindproduct constanter en voorspelbaarder wordt.

Hoe krijg ik ze zover?

Maar hoe krijg ik de machinevoerders zover dat ze volgens deze operating standaard gaan werken? Veel van de machinevoerders werken namelijk al heel wat jaar aan deze machines en hebben altijd volgens een bepaalde manier van werken hun taken uitgevoerd en vervolgens komt daar iemand die net nieuw is binnen het bedrijf hun vertellen dat ze het op een andere manier moeten doen. Om dit toch voor elkaar te krijgen heb ik een aantal stappen gevolgd.

Op de eerste plaats moesten duidelijke doelen bepaald worden om voor iedereen duidelijk te maken waarom we deze operating standaard willen invoeren. In dit geval gaat het dus om een constante en hogere kwaliteits-output met als bijkomende effecten ook een hogere productiesnelheid en minder afval tijdens de productie. Maar wat met name belangrijk is voor de machinevoerders: wat levert het voor hun op? In eerste instantie zal het meer werk opleveren doordat ze hun routinematig werken moeten veranderen en meer controles moeten gaan uitvoeren. Echter door het registreren van de uitkomsten van deze controles kunnen de meest kritische onderdelen van het proces bepaald worden en aangepast worden zodat uiteindelijk het werken aan de machine minder energie kost en er minder last is van uitval.

Het blijkt in de fase van doelen stellen al essentieel te zijn om de machinevoerders te betrekken en hun meningen en ideeën te polsen. Dit zorgt er namelijk voor dat ze zich betrokken voelen in het veranderproces en zo ontstaat er commitment van hun kant voor de voorgestelde veranderingen (die ook deels uit hun ideeën voortkomen).

Daarna kan er gekeken worden of de mensen de juiste vaardigheden hebben en de beschikbare middelen afdoende zijn om volgens de voorgestelde standaard te werken. Zodra dit allemaal in orde is kan er een actieplan opgesteld worden om de operating standaard in te voeren.

Invoeren en beheersen van de nieuwe standaard

Uiteindelijk kan dan de operating standaard ingevoerd gaan worden. Op het moment dat dit gebeurd moet deze oplossing wel nog steeds beproefd worden en indien nodig aangepast als blijkt dat niet alles werkt zoals van tevoren bedacht.

Zodra de definitieve oplossing vast ligt is het een kwestie van de nieuwe situatie beheersen. Het is namelijk heel makkelijk om terug te vallen in oude gewoonten en dus niet volgens de nieuwe standaard te werken. De kracht zit hier in de herhaling en het complimenteren, dus blijven herhalen wat er verwacht wordt en wat het oplevert en complimenteren als het goed wordt uitgevoerd, zodoende dat de operating standaard uiteindelijk de nieuwe routine van de machinevoerder wordt.