menu

Themaonderzoeker worden bij UWV? Bart deelt zijn ervaringen

 

UWV en YSE werken na eerdere succesvolle gezamenlijke projecten opnieuw aan een mooie uitdaging: het werven en selecteren van nieuwe Themaonderzoekers voor de verschillende kantoren van UWV in de regio’s, namelijk Eindhoven, Arnhem, Heerlen, Zwolle en Groningen. In deze blog kom je meer te weten over het UWV en de functie van Themaonderzoeker.

Het UWV en directie handhaving

Voor veel mensen is UWV een bekende naam, maar waar UWV voor staat en wat het UWV doet is waarschijnlijk niet voor iedereen even duidelijk. Daarom eerst een stuk context.

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Elke dag werkt UWV aan het uitvoeren van de socialezekerheidswetgeving, om de burgers en werkgevers die een beroep op UWV doen, te ondersteunen met de best mogelijke dienstverlening. Het UWV voert deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vier kerntaken van het UWV zijn:

  • Werk - het stimuleren van mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden;
  • Indicatiestelling - het beoordelen volgens vastgestelde criteria van ziekte en arbeidsongeschiktheid;
  • Uitkeren - het verzorgen van uitkeringen als werk niet of niet direct mogelijk is;
  • Gegevensbeheer – zodat mensen slechts één keer hun gegevens over werk en uitkering aan de overheid door hoeven te geven.

Het UWV bestaat uit verschillende directies waarvan Handhaving er een is, zoals de naam al doet vermoeden, zijn ze verantwoordelijk voor het handhavingsbeleid van het UWV. Het UWV wil een zo goed mogelijke dienstverlening bieden aan haar klanten, maar andersom verwacht het UWV dat klanten zich aan de regels houden. Gelukkig, gaat dit bijna altijd goed omdat het UWV haar klanten begeleidt, voorlichting geeft, duidelijke afspraken maakt en de meeste klanten zich ook aan die afspraken houden. Mochten er toch signalen binnenkomen dat de regels overtreden worden, dan vangt de directie Handhaving deze op om te beoordelen of er sprake is van opzet. Mensen die bewust de regels overtreden, ontvangen een sanctie en moeten hun onterecht ontvangen uitkering terugbetalen. Om dit soort fraude tegen te gaan, werkt UWV Handhaving samen met verschillende partijen, zoals Belastingdienst, de Inspectie SZW, de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten, de Politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast onderzoekt de directie Handhaving waarom mensen regels overtreden en worden maatregelen getroffen om fraude te voorkomen op basis van de onderzoeksresultaten. Kom hier nog meer te weten over UWV en de directie Handhaving!

Over de functie

Om een goed beeld te geven van wat de functie inhoudt hebben wij gesproken met Bart. Bart werkt nu ruim een jaar bij het UWV als Themaonderzoeker. Hiervoor was hij actief als financieel hulpverlener bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. In zijn rol als financieel hulpverlener begeleidde Bart werknemers van de Rijksoverheid bij vragen over hun financiën en financiële problemen. Tijdens zijn tijd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken kwam Bart regelmatig onrechtmatigheden tegen, die hij graag wilde onderzoeken. Dat maakte overstappen naar een functie als onderzoeker zoals bij de directie Handhaving van het UWV een logische volgende stap. Bart vertelde “ik kan niet tegen onrecht of dit nu veroorzaakt wordt doordat er iets misgaat bij UWV of bij de klant, het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld en moet goed opgepakt worden”. Een goede interne motivator die Bart nu inzet om fraude op te sporen en te voorkomen.

We vroegen Bart natuurlijk ook naar wat zijn taak als Themaonderzoeker inhoudt. Iedere Themaonderzoeker kan in een bestaand thema of in een O&A (onderzoek en analyse) team komen. Een aantal bestaande langlopende thema’s zijn: faillissementen, gefingeerde dienstverbanden, en verblijf in buitenland. Bart zit in het thema faillissementen, hij vertelde hier het volgende over “als een bedrijf failliet gaat dan kunnen de werknemers een aanvraag overname betalingsverplichting aanvragen zodat o.a. hun salarissen en andere toeslagen nog even worden doorbetaald. Soms wordt hier misbruik van gemaakt door slimme trucs zoals het opzetten van nep bedrijven of het fingeren van dienstverbanden die niet hebben bestaan. Dit zijn onderwerpen, waar ik binnen het thema faillissementen, onderzoek naar doe”. Als Themaonderzoeker is je doel om mogelijke fraude op te sporen. Een themaonderzoeker in een O&A team heeft als doel om fraudefenomenen te onderzoeken en deze te valideren door middel van data en individueel onderzoek. Deze meldingen komen vanuit data van de RI-afdeling (risk & intelligence). Met de onderzoeksresultaten worden de fraudefenomenen getoetst en aanbevelingen gedaan over mogelijk risico. Mijn werk begint vanaf het moment dat ik een interne melding krijg. Een melding betekent dat er een mogelijk fraude gezien is en dat dit onderzocht dient te worden. Na een melding stelt de Themaonderzoeker een plan van aanpak op om dit thema te gaan onderzoeken d.m.v. deskresearch. Om alle informatie beschikbaar te krijgen die nodig is wordt ook samengewerkt met de FIOD, Belastingdienst, curatoren, en boekhouders. Een Themaonderzoeker werkt volledig objectief. Dit betekent dat wij al onze bevindingen doorgeven aan de RI-afdeling en zij besluiten vervolgens of er werkelijk sprake is van een thema.

Ook vroegen we Bart naar wat hij nou zo leuk vindt aan het werken als Themaonderzoeker. Bart vertelde dat er verschillende aspecten in de functie zitten die hem aanspreken. Ten eerste is ieder fraudefenomeen anders en is er geen standaard aanpak om deze te onderzoeken, elk onderzoek is weer anders. Dit maakt het een uitdagende en diverse functie. “Als ik er even niet uit kom is er gelukkig altijd ruimte om binnen het diverse team van collega’s vragen te stellen” vertelde hij. Iedereen in het team heeft respect voor elkaar en helpt elkaar graag verder. Daarnaast krijg je de vrijheid om aan te geven wat je wel en niet leuk vindt om te doen. Hier wordt serieus naar geluisterd en we hebben in overleg mijn taken aangepast zodat ik iedere dag doe waar ik energie van krijg. Ten derde, kom je op plekken waar je anders niet komt om de juiste informatie te krijgen. Dit maakt dat ik in deze functie elke keer er weer iets bij leer.

Tip voor toekomstige collega’s

Tot slot, vroegen we Bart welke tip hij mee zou willen geven aan potentiële thema onderzoekers. “Ik zou iedereen met een sterk rechtvaardigheidsgevoel de tip willen geven om te komen werken als Themaonderzoeker bij het UWV. Zelf kan ik er niet tegen als er ten onrechte gebruik gemaakt wordt van gemeenschapsgeld en in deze functie heb ik iedere dag weer het gevoel dat ik er echt iets aan kan doen. Je kunt als Themaonderzoeker dus echt een verschil maken!”

Wil jij ook werken als Themaonderzoeker Fraude? Solliciteer dan hier op onze website


Kunnen we je helpen?

Wij nemen contact met je op