menu

Word jij ook Handhavingsdeskundige bij het UWV?

 

UWV en YSE werken na eerdere succesvolle gezamenlijke projecten opnieuw aan een mooie uitdaging: het werven en selecteren van 16 nieuwe Handhavingsdeskundigen. In deze blog kom je meer te weten over:

  • UWV en de Directie Handhaving
  • De functie Handhavingsdeskundige bij UWV
  • Tips voor potentiële Handhavingsdeskundigen

UWV en de Directie Handhaving

Voor veel mensen is UWV een bekende naam, maar waar UWV voor staat en wat het UWV doet is waarschijnlijk niet voor iedereen even duidelijk. Daarom eerst een stuk context.

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Elke dag werkt UWV aan het uitvoeren van de socialezekerheidswetgeving, om de burgers en werkgevers die een beroep op UWV  doen, te ondersteunen met de best mogelijke dienstverlening. UWV voert deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV heeft vier kerntaken:

  1. Werk -  het stimuleren van mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden,
  2. Indicatiestelling - het beoordelen volgens vastgestelde criteria van ziekte en arbeidsongeschiktheid,
  3. Uitkeren - het verzorgen van uitkeringen als werk niet of niet direct mogelijk is en
  4. Gegevensbeheer - mensen hoeven slechts één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid door te geven.

Handhaving is één van de directies van UWV en is, zoals de naam al doet vermoeden, verantwoordelijk voor het handhavingsbeleid van UWV. Klanten verwachten van UWV goede dienstverlening, maar andersom verwacht UWV dat klanten zich aan de regels houden. De meeste klanten hebben de intentie om de regels gewoon na te leven. UWV helpt klanten daarbij door te zorgen voor goede voorlichting, het maken van duidelijke afspraken en ze ook aan die afspraken te houden. Als blijkt dat er toch een regel is overtreden, signaleert Handhaving dit zo snel mogelijk, zodat klanten niet onnodig te maken krijgen met de vervelende gevolgen van een overtreding. Daarnaast onderzoekt deze directie waarom mensen regels overtreden en probeert dit met de uitkomsten van het onderzoek zoveel mogelijk te voorkomen.

Mensen die bewust de regels overtreden, ontvangen een sanctie en moeten hun onterecht ontvangen uitkering terugbetalen. Om dit soort fraude tegen te gaan, werkt UWV Handhaving samen met verschillende partijen, zoals Belastingdienst, de Inspectie SZW, de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten, de Politie en het Openbaar Ministerie. Kom hier nog meer te weten over UWV en de directie Handhaving!

Over de functie van Handhavingsdeskundige bij het UWV

Om een goed beeld te geven van wat de functie inhoudt hebben Reni en Mildred van YSE gesproken met Renate. Renate is twee jaar in dienst bij het UWV als Handhavingsdeskundige. Ze is gestart als handhavingsdeskundige met een opleidingstraject, net als de trajecten die in juli en in oktober van start gaan. Renate geeft aan dat ze heel blij was met de opleiding. Tijdens de opleiding leer je over de wetten die het UWV uitvoert, zoals de WIA en de WW. De kennis kan al snel in de praktijk gebracht worden, omdat je naast de opleiding al direct aan het werk gaat. Je gaat direct aan de slag met een aantal dossiers. Een praktijkbegeleider die vanaf het begin aan de startende collega's worden gekoppeld, helpt vervolgens bij de uitvoering. Doordat de opgedane kennis direct gebruikt wordt, leer je de stof gemakkelijk en is het ook heel leuk. 

We vroegen Renate natuurlijk wat haar taak als Handhavingsdeskundige inhoudt: Renate komt in beeld als er een vermoeden bestaat dat een persoon een uitkering krijgt en daar geen recht op heeft. Dat kan van een melding komen door bijvoorbeeld de afdeling uitkeringen of vanuit een risico analyse. Dat laatste wordt steeds meer gedaan. Een voorbeeld van zo'n risico analyse is het project waar Renate op dit moment voor werkt: een experimenteel project "risicoscan verblijf buitenland". Als je in het buitenland bent dan heb je geen recht op een uitkering, behalve als je even op vakantie bent. Als iemand toch in het buitenland is en dat niet gemeld heeft, dan gaat de afdeling handhaving onderzoek doen. 

De handhavingsdeskundige zoekt alle informatie bij elkaar, die het UWV ter beschikking heeft en vult het dossier van de klant aan. De opgave van de vakantie wordt aan het dossier toegevoegd bijvoorbeeld of wanneer en voor hoeveel uren een klant weer aan het werk is gegaan. Ook zaken als het doen van een stage of een opleiding om zo weer aan het werk te komen kunnen aan een dossier worden toegevoegd. Als alle informatie verzameld is door de handhavingsdeskundige en er is voldoende twijfel over de rechtmatigheid van de uitkering, dan wordt een inspecteur ingeschakeld om actie te ondernemen. De inspecteur gaat dan verder onderzoeken door bijvoorbeeld bankgegevens op te vragen om te beoordelen of er werkelijk fraude is gepleegd. De inspecteur kan ook met de klant in gesprek gaan hierover. Als het dossier compleet is en er is werkelijk fraude geconstateerd dan gaat een tweede handhavingsdeskundige bepalen of er teruggevorderd gaat worden of dat de persoon een boete opgelegd krijgt. De klant heeft 3 weken om daarop te reageren. Als de klant niet reageert of niet met tegenbewijs komt, dan gaat het dossier naar de afdeling invorderingen. Dan zit de taak van de handhavingsdeskundigen er op.

Tips voor potentiële Handhavingsdeskundigen

‘Het is echt mooi werk en je werkt voor het maatschappelijk belang. Je moet je realiseren dat je vaak slecht nieuws brengt en dat emotioneert mensen. Het omgaan met deze emoties is een onderdeel van het werk en het is dus belangrijk dat je empathisch vermogen hebt. Tegelijkertijd moet je goed kunnen uitleggen wat de situatie is én dat je handelt vanuit feiten. Het is in ieder geval nooit saai! Er zit nog een mooi dienstverlenend aspect aan deze functie: als je merkt dat de klant behoefte heeft aan hulp, bijvoorbeeld schuldhulpverlening, dan kun je contact leggen tussen de klant en een instantie of de gemeente.’

‘Een potentiële Handhavingsdeskundige wil ik meegeven dat je niet moet schromen vragen te stellen; aan klanten, naaste collega’s of collega’s van andere afdelingen. Daarnaast is het in deze functie handig als je daadkrachtig en besluitvaardig bent.’


Kunnen we je helpen?

Wij nemen contact met je op