menu

Klimaatverandering terugdraaien in Provincie Gelderland

 

55 procent minder CO2-uitstoot in de provincie Gelderland in het jaar 2030 (t.o.v. 1990); deze ambitieuze doelstelling heeft de provincie zichzelf gesteld. Dat dit een enorme opgave is en dat er een hoop moet gebeuren mag duidelijk zijn, maar hoe begin je? 

Eerst zorg je voor de juiste partners. De provincie Gelderland vroeg verschillende partijen (Urgenda, Arcadis en Drawdown) om onderzoek te doen naar technologieën die kunnen helpen om hun ambitie te verwezenlijken. Om te helpen bij het onderzoek van Drawdown werden Roos en ik (Eline) ingeschakeld. 

En toen mochten we van start. We spraken af bij Urgenda op kantoor met het team van Arcadis, Drawdown en onze opdrachtgever vanuit de Provincie Gelderland, om met een stuk pizza in de hand na te denken over een zinvolle aanpak van zo’n complexe opdracht. Voordat we onderzoek zouden gaan doen naar de technologieën, wilden we focus aanbrengen zodat we de juiste dingen zouden onderzoeken. 

Stap 1 was het onderzoeken in welke sectoren de meeste winst te behalen viel. Hiervoor spraken wij met experts en collega’s en raadpleegden we de literatuur. De sectoren waarin de meeste CO2 winst te behalen viel werden besproken en uiteindelijk besloten we dat de focus zou liggen op de circulaire economie en op de twee meest impactvolle clusters uit Drawdown; voedsel en landgebruik.

En daarmee gingen we aan de slag! - Stap 2 dus - Aan de hand van het Drawdown boek (Als je hem nog niet hebt gelezen; doen!) met daarin 80 oplossingen en 20 innovatie om klimaatverandering terug te draaien, hebben wij bepaald welke oplossingen toegepast kunnen worden in Provincie Gelderland. Daarnaast hebben wij 20 interviews afgenomen bij experts waaruit nog eens 110 oplossingen om CO2 te reduceren naar voren kwamen. Kortom, we hadden enorme hoeveelheden informatie verzameld, maar hoe kom je dan van al die oplossingen tot een goed advies voor de provincie? 

De volgende stap werd het selecteren op basis van relevantie en haalbaarheid. We keken echter ook naar systeemverandering (het daadwerkelijk anders inrichten van de ketens). Wij geloven namelijk dat deze vereist is om oplossingen te laten slagen en daarmee CO2 reductie te bewerkstelligen. Uit ons onderzoek kwam namelijk naar voren dat de focus op één enkele oplossing erin kan resulteren dat een oorspronkelijke positieve intentie onbedoelde negatieve neveneffecten heeft. Het systeemdenken is dus een voorwaarde om te voorkomen dat een afzonderlijke oplossing in één focusgebied, niet de veroorzaker is van het probleem in een ander focusgebied.

Het resultaat van die derde stap waren 4 ambities (zie hieronder voor een kort overzicht van de vier voorgestelde ambities). Allen gefocust op de meest impactvolle clusters van Drawdown en op het implementeren van een systeemverandering in Gelderland. Maar een ambitie alleen is natuurlijk niet genoeg. Je moet ze ook kunnen uitvoeren. Daarom zijn we nog een slag dieper gegaan en hebben voor elke ambitie meerdere oplossingen aangedragen en uitgewerkt in een plan van aanpak voor de provincie. Het advies is handzaam gemaakt door vier dingen te benoemen: 1) de haalbaarheid;  2) de rol van de provincie; 3) een inschatting van het CO2- reductiepotentieel en 4) de eerste concrete stappen. 

Het eindresultaat van al deze stappen? Een rapport dat niet alleen als inspiratie dient maar ook praktische handvatten biedt om tot een systematisch en integrale aanpak te komen voor de Gelderse ambities. De belangrijkste uitkomst is dat een duurzame reductie van CO2 alleen bereikt kan worden door de kern van een systeem aan te pakken. Dit kan door samen met verschillende stakeholders en specialisten de voorgestelde oplossingen te implementeren. De voorgestelde maatregelen uit ons rapport worden door de provincie meegenomen in het Gelders Klimaatplan!

Wil jij ook weten welke kansen er voor jou (of jouw organisatie) liggen op het gebied van duurzaamheid? Of heb je gewoon een vraag? Neem contact op met mij (Eline) via eline.l@yse.nl. Ik help je graag! 


Kunnen we je helpen?

Wij nemen contact met je op