menu

Wat doe je nou toch als Public trainee bij YSE?

 

Wat doe je nou toch als Public trainee bij YSE?

Deze vraag krijgen wij heel vaak. In de vacaturetekst staat ‘Je voert meerdere opdrachten uit binnen verschillende bestuurslagen in de publieke sector, meestal bedrijfskundige vraagstukken’. In welke rol dat is? Ook dat staat beschreven in de vacaturetekst ‘Als Public Young Professional ga je meestal aan de slag in de rol van projectmanager, programmaondersteuner, adviseur of implementatiebegeleider’.

Waarschijnlijk kun je hier best een voorstelling van maken maar blijft het toch nog een beetje vaag. Voor iedereen die nog concreter wil weten wat je gaat doen als Public trainee ben ik langsgaan bij de Public trainees en heb ik het voor je uitgeschreven.
 

Het is vrijdagochtend 10 uur en de Public trainees hebben ‘Talent Area Meeting’. Bij YSE noemen we de vier verschillende traineeships ‘Talent Areas’. Zo hebben we ook nog de Talent Areas Projects, Public, Digital en Circular. Na een goede grap (die ik niet begreep want he, inside jokes..) en het plannen van een avond eten en borrelen beginnen ze dan echt met de vergadering. De Talent Area Public vergadert één keer in de maand en dit keer gaat het over een event dat ze binnenkort organiseren voor ongeveer 50 man. Claudia vertelt ‘We kiezen een actueel thema binnen de publieke sector en benaderen interessante sprekers uit ons eigen netwerk. Daarnaast regelen we zelf de locatie, publiek en publiciteit. Leuk en leerzaam om dit samen met elkaar neer te zetten’.

Public is momenteel met vijf trainees en ze doen allemaal een andere opdracht.

Zo is Raoul momenteel projectleider van twee nieuwe pilots bij Schuldenlab070 voor drie maanden. ‘Ik verken twee nieuwe ideeën om de schuldenproblematiek in Den Haag op te lossen. Het huidige systeem zorgt er soms voor dat mensen met schulden verstrikt raken met verschillende schuldeneisers en daar niet of moeilijk uitkomen. Het leuke aan mijn opdracht vind ik dat het gaat om een publiek-private samenwerking. Zo draait de eerste pilot om mensen schuldenvrij uit de gevangenis krijgen. Een samenwerking met reclassering Nederland, schuldhulpverlening en de gevangenis Alphen aan de Rijn. De tweede pilot gaat om een sociaal experiment. Hoe kunnen we een flat schuldenvrij maken en een community oprichten waarbij mensen op elkaar kunnen leunen? Ik ben aan het kijken wie en wat we daar voor nodig hebben en probeer mensen enthousiast te maken voor het idee.’

Esra is adviseur huisvesting bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is verantwoordelijk voor alles wat met huisvesting te maken heeft binnen deze dienst. ‘Bijvoorbeeld als een stadskantoor een andere indeling van hun kantoortuin nodig heeft, geef ik daar advies over en zet ik acties uit. Momenteel ben ik bezig met de verhuizing van 500 medewerkers. Zij hebben werkplekken maar ook dienstverlening (een sollicitatiecentrum, dak- en thuislozen loket en een opleidingscentrum) wat de verhuizing lastiger maakt. We zijn nu bij het besluitvormingsproces dus ik moet zorgen dat iedereen betrokken is en schrijf memo’s. Ondertussen hollen we door en zit ik ook al om de tafel met een architect en krijg ik een rondleiding door het nieuwe pand. Ik informeer wethouders en directeuren, ben verantwoordelijk voor de klankboordgroep en denk na over vitaliteit en goed werkgeverschap. Mijn opdracht duurde in eerste instantie een half jaar maar toen ben ik gevraagd om langer te blijven. Door langer te blijven zijn mijn verantwoordelijkheden gegroeid en kan ik beter het stakeholdermanagement doorzien en beïnvloeden.’


Claudia is integriteitscoördinator bij Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW). ‘Mijn primaire taak is het coördineren van integriteitsonderzoeken. Integriteitsschendingen bij SZW kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met uitkeringsfraude of belangenverstrengeling. Als we denken dat er sprake is een mogelijke schending doen we vooronderzoek, wat kan uitlopen op een integriteitsonderzoek. Hiervoor werk ik veel samen met feitenonderzoekers en arbeidsjuristen. Het vooronderzoek is binnen SZW nu nog niet duidelijk gestructureerd en daarom hou ik me tevens bezig met het formuleren van een eenduidige procesbeschrijving. Ook hou ik me bezig met bewustwording rondom integriteit, bijvoorbeeld in de vorm van workshops. Mijn functie is een lopende functie en ik zit hier voor 9 maanden’.

Sjors zit voor een half jaar bij de Gemeente Den Haag als directieadviseur bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het werkgeversservicepunt. Deze afdeling houdt zich bezig met de 22.000 mensen die in de bijstand zitten, zo goed mogelijk naar werk te begeleiden. ‘Voor die directie begeleid ik het besluitvormingsproces. Dit doe ik door het voorbereiden van vergaderingen en bestuurlijke stukken en waar mogelijk geef ik inhoudelijk advies. Om daar een voorbeeld van te geven, we zijn nu bezig met de evaluatie van een project van het inkopen van dienstverlening. Ik kijk dan of de trainingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer in te zetten, de investering waard was of dat we het op een andere manier moeten gaan doen. Daarnaast organiseer ik heidagen en werkbezoeken. Kortom: ik zorg ervoor dat de managers meteen inhoudelijk aan de slag kunnen gaan. Zelf krijg ik hierdoor ook veel mee van de inhoud.’

Pytrik is projectmanagementondersteuner (PMO) bij het programma genaamd LUMC 2.0. ‘Het LUMC zit in een transformatie waarbij ze de zorg horizontaal gaan inrichten in plaats de huidige pilaren, waardoor de organisatie 'platter' wordt. Hierbij wordt een nieuwe visie geïmplementeerd, namelijk 'waardegedreven zorg'. Naast deze visie zijn we ook bezig met het implementeren van allerlei toepasbare innovaties, welke onder het totale programma vallen. Dit is op zowel AI, IT als Wetenschappelijk vlak. Hierbinnen heb ik twee rollen, namelijk de rechterhand van zowel de programmamanager en van een projectleider binnen een publiek-private samenwerking. Dit houdt in dat ik help bij het opleveren van stukken, maken van rapportages, planningen oplever en de integrale communicatie. Op deze manier zijn we bezig het programma te structureren, detecteren van mogelijke bottlenecks en het versnellen van processen. Ook heb ik samen met een team het programma gelanceerd middels een tof evenement waarbij we ‘Super Mario’ als thema hebben gebruikt en veel mensen van binnen- en buiten het ziekenhuis hebben bereikt. Mijn opdracht duurt een half jaar’.

Hopelijk heb je een beter beeld gekregen van de opdrachten die de huidige trainees doen. Ben je nog steeds enthousiast? Solliciteer dan via deze link en wie weet zie ik je binnenkort op gesprek!


Kunnen we je helpen?

Wij nemen contact met je op